10-09-2012
UKE: Internet miejski z limitami

Aktualności

Urząd Komunikacji Elektronicznej zmienia swoje stanowisko w sprawie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego bezpłatnej usługi dostępu do sieci Internetowej.

Oferowanie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) bezpłatnej lub za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet dla ogółu ludności, jest w Polsce zjawiskiem coraz powszechniejszym. Taka działalność zawsze będzie oddziaływać na lokalny rynek telekomunikacyjny.
Według UKE, oddziaływanie to w jednym przypadku może być pozytywne i przejawiać się między innymi zapewnieniem osobom wykluczonym cyfrowo możliwości korzystania z usługi dostępu do Internetu, czy też zwiększeniem zainteresowania technologiami informacyjno – komunikacyjnymi. Z drugiej strony taka działalność JST może jednak powodować stagnację lokalnego rynku telekomunikacyjnego oraz zakłócić rozwój konkurencji na tym rynku.

Mając powyższe na uwadze, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej postanowił zmienić wcześniejsze stanowisko odnośnie działalności JST w zakresie oferowania dostępu do internetu. Nowe stanowisko zawiera wskazania dla JST w zakresie dostosowania ich działalności do warunków lokalnego rynku telekomunikacyjnego w celu zapobiegania zakłócania rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych, jak również zapewnienie większej przejrzystości procedury prowadzonych postępowań.

Zmiany w stanowisku dotyczą w szczególności: dopracowania definicji związanych z działalnością JST; uszczegółowienia warunków na podstawie których JST mogą podejmować działalność w zakresie świadczenia usługi darmowego lub za cenę niższą niż rynkowa dostępu do Internetu; wymaganych minimalnych ograniczeń technicznych w świadczeniu usługi dostępu do sieci Internet; doprecyzowania konieczności przeprowadzenia konsultacji projektowanej/zgłaszanej do UKE działalności JST; szczególnych przypadków odstępstw od ograniczeń w zakresie świadczenia bezpłatnej lub za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi.

Nowe parametry techniczne usługi dostępowej:
Świadczona przez JST usługa dostępu do sieci Internet nie powinna zastępować komercyjnych usług oferowanych na rynku. Powinna umożliwiać dostęp do podstawowych funkcjonalności sieci Internet. Wymagane przez Prezesa UKE minimalne warunki techniczne świadczenia usługi dostępu do sieci Internet bez pobierania opłat lub za opłatę niższą niż cena rynkowa:

  • Wysyłanie i odbieranie danych z maksymalną prędkością połączenia – nie więcej niż 512 kbit/s;
  • Czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego nie będzie dłuższy niż 60 minut, przy czym ograniczenie połączenia dotyczyć będzie urządzenia końcowego lub użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany.
  • Miesięczny limit transferu danych – nie więcej niż 750 MB dla użytkownika, z zastrzeżeniem indywidualnego podejścia uzasadnionego sytuacją na poszczególnych rynkach lokalnych, które może spowodować obniżenie tej granicy lub odstąpienie od tego ograniczenia;
  • Przyznanie użytkownikowi lub urządzeniu końcowego indywidualnego kodu dostępu do sieci Internet w celu rozliczania ograniczeń.

No related posts.

Zostaw komentarz

 

RSS wpisów
%d bloggers like this: